card image

WEBINAR

06. 11. 2017. 09:00

Zaštita dostojanstva, privatnosti i osobnih podataka u radnim odnosima

Minuta: 165


Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa savjetovanja
  • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 3

Opis webinara

1.) mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
PRAVNI OKVIR I SUDSKA PRAKSA U PODRUČJU UZNEMIRAVANJA, DISKRIMINACIJE I MOBINGA
- definicije pojmova prema važećim Zakonima (Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu)
- sudska praksa – što jest, a što nije mobing, diskriminacija i uznemiravanje
- razlika između mobinga, diskriminacije i uznemiravanja kroz sudsku praksu
- dokazivanje u radnom sporu
- vrste i visine naknade štete
- dopuštenost revizije i ustavne tužbe u antidiskriminacijskim sporovima

ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA
- Zakon o zaštiti na radu (uvjeti za dopuštenost video nadzora)
- Zakon o privatnim detektivima (uvjeti za dopuštenost praćenja radnika od strane privatnog detektiva)
- Zakon o radu (uređenje zaštite privatnosti)
 
KORIŠTENJE DOKAZA U RADNOM SPORU PRIBAVLJENIH NADZIRANJEM RADNIKA
- pravni okvir propisan Zakonom o parničnom postupku
- povreda privatnosti radnika pribavljanjem dokaza kao žalbeni razlog
- sudska praksa Vrhovnog suda RH i Ustavnog suda RH
- praksa Europskog suda za ljudska prava
 
2.) PATRICIO MARCOS PETRIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka
OSOBNI PODACI U RADNIM ODNOSIMA - DANAS I SUTRA
- važeći pravni okvir
- Opća uredba o zaštiti podataka - pristup koji se temelji na rizičnosti
- radnik – ispitanik: od natječaja do pismohrane
- privola radnika – ispravni pravni temelj?
- potrebe poslodavca i zaštita prava radnika nadzor nad zaposlenicima
- prava pojedinaca – obveze voditelja i izvršitelja obrade
- nadzorno tijelo i njegova funkcija u zaštiti podataka


Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.