card image

WEBINAR

29. 03. 2018. 09:30

Praktična primjena Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka i analiza prijedloga Zakona o provedbi Opće uredbe

Minuta: 312


Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 4

Prijava

Novi korisnik? →

Opis webinara

Interaktivna radionica je namijenjena svim pravnim i fizičkim osobama te tijelima javne vlasti koji na osnovi propisa ili vlastite odluke prikupljaju i obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (voditelji obrade).
Polaznici seminara steći će potrebna znanja o:
 • bitnim pojmovima, odredbama i obveznicima Uredbe,
 • obvezama voditelja obrade i izvršitelja obrade,
 • ispitanicima i njihovim pravima,
 • radnjama koje je potrebno provesti da bi svoje postupanje uskladili s Uredbom.
 • svim drugim propisima RH koji uređuju određena pitanja zaštite osobnih podataka i obveznicima njihove primjene,
 • stajalištima Agencije za zaštitu osobnih podataka te
 • predstojećem Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Na radionici je sudionicima bilo omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što im je značajno pomoglo u obvezi usklađenja s Uredbom.
 
Predavači: 
Nenad Šimunec, odvjetnik 
Tajana Zlabnik, odvjetnica

Program seminara:
I. dio: Opća uredba o zaštiti podataka

1. Općenito o Uredbi:
 • predmet Uredbe
 • područje primjene, tko su obveznici primjene
 • na koju obradu se Uredba primjenje
 • načela obrade osobnih podataka
2. Najvažniji pojmovi:
 • osobni podatak
 • obrada osobnih podataka
 • posebne kategorije osobnih podataka
3. Pravne osnova obrade
4. Prava ispitanika:
 • koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
 • pravo ispitanika na pristup
 • pravo na brisanje osobnog podatka
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo ne prenosivost podataka
 • pravo na prigovor
5. Voditelj obrade i izvršitelj obrade
 • zajednički voditelj obrade
 • predstavnici voditelja i izvršitelja obrade
6. Sigurnost obrade
 • sigurnost obrade
 • izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka
7. Procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanja s nadzornim tijelom
8. Pravna sredstva ispitanika
9. Nadzor: odgovornost i sankcije
 
II. dio:  Obveze voditelja i izvršitelja obrade 
 • provedba organizacijskih i tehničkih mjera
 • procjena rizika, donošenje politika privatnosti i sigurnosti
 • evidencija aktivnosti obrade
 • službenik za zaštitu osobnih podataka
 • izvješćivanje o povredi osobnih podataka 
III. dio: Upute za konkretnu i praktičnu primjenu Uredbe  
 • mogući modeli projekta usklađenja s Uredbom
 • dokazivanje usklađenosti (pouzdanosti)
 • alati za dokazivanje usklađenosti s Uredbom
 • sadržaj izjave o povjerljivosti, pismene privole za obradu podataka, zahtjeva za pravo na zaborav i sl.
 • primjena uredbe u državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim i fizičkim osobama (školama, zdravstvenim, socijalnim  i drugim javnim ustanovama, agencijama, zavodima te trgovačkim društvima i obrtima) – praktični primjeri
IV. dio: Zaštita osobnih podataka po drugim propisima u RH
 • zaštita privatnosti radnika po Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu
 • zaštita osobnih podataka prema Zakonu o elektroničkim medijima 
 • zaštita osobnih podataka u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • priopćenja i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka
V. dio:  Prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 
 
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.