card image

WEBINAR

15. 06. 2018. 09:30

Aktualna pitanja kod ovrhe na nekretninama (elektronička javna dražba) i ovrhe na novčanim sredstvima (na računu)

Minuta: 165


Webinar Platinum

799,00 kn

po webinaru
 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa savjetovanja
 • Video snimka savjetovanja

Video

Dostupnih video snimaka nakon kupnje: 3

Prijava

Novi korisnik? →

Opis webinara

1.) Marija Pezelj (voditelj Centra za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama)
Provođenje elektroničke javne dražbe od strane FINE 
 • Uloga Financijske agencije u postupku 
 • Tijek elektroničke javne dražbe
 • Uvjeti za sudjelovanje u postupku elektroničke javne dražbe
 • Aplikacije u sustavu elektroničke javne dražbe

2.) Odvjetnik Mićo Ljubenko
Ovrha na nekretninama s posebnim osvrtom na elektroničku javnu dražbu 
 • Različiti pravni učinci zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama
 • Zaštita ovršenika u ovrsi na nekretninama i prava trećih osoba
 • Poteškoće za odvjetnike i stranke kod E-javne dražbe putem Fine
 • Javna dražba na sudu
 • Ustupanje ovrhe u stečajni postupak i dražba u stečaju

3.) Sandra Cindrić (viši specijalist za pravnu podršku Centra za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima)
Ovrha na novčanim sredstvima (na računu) – aktualna pitanja iz prakse
 • Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
 • Izuzeća od ovrhe (provedba ovrhe putem Fine i provedba ovrhe kod poslodavca)
 • Institut izravne naplate
 • Europski ovršni naslov, europski platni nalog, europski nalog za blokadu računa
  - Pitanja i odgovori

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.