14. 06. 2018.

Žalba, redovna i izvanredna revizija u parničnom postupku

14. 06. 2018. (četvrtak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

ŽALBA, REDOVNA I IZVANREDNA REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU
 
14. lipnja 2018. u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 

1.) mr. sc. Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 - ŽALBA U PARNIČNOM POSTUPKU
 • kada je dozvoljena žalba protiv rješenja
 • značaj propisivanja da žalba/posebna žalba nije dozvoljena pred drugostupanjskim sudom
 • žalbeni razlozi žalbe protiv rješenja
 • sadržaj žalbe protiv presude/rješenja i u sporovima male vrijednosti
 • sadržaj žalbe protiv presude na temelju priznanja, presude zbog odricanja, presude zbog ogluhe/izostanka
 • kada žalba ne odgađa ovrhu presude/rješenja
 • najčešće greške kod sastavljanja žalbi
 • rokovi za žalbu
 • povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu
 • iznošenje novih činjenica i novih dokaza u žalbi
 • granice ispitivanja žalbe i utvrđivanje činjenica od strane drugostupanjskog suda
 • odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe i sadržaj odluka
 • sudska praksa vezana uz žalbu u parničnom postupku
2.) Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
- REDOVNA REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU – čl. 382. st. 1. ZPP-a
 • KRITERIJI O KOJIMA OVISI DOPUSTIVOST REDOVNE REVIZIJE
  - vrijednosni i kauzalni kriterij te kriterij s obzirom na način donošenja drugostupanjske odluke
 • REVIZIJSKI RAZLOZI iz čl. 385. ZPP-a
  - bitne povrede odredaba parničnog postupka zbog kojih se revizija može podnijeti
  - pogrešna primjena materijalnog prava
  - mogućnost isticanja novota u redovnoj reviziji
 • SADRŽAJ REVIZIJE I RAZLOZI ODBACIVANJA 
  - na što po službenoj dužnosti pazi revizijski sud
  - o čemu se u sadržaju revizije mora voditi računa 
  - kako pravilno obrazložiti revizijske razloge i nedostaci u obrazloženju 
  - (najčešći) razlozi zbog kojih se odbacuje redovna revizija
 • SUDSKA PRAKSA
- IZVANREDNA REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU – čl. 382. st. 2. ZPP-a
 • POSTUPOVNOPRAVNE PRETPOSTAVKE DOPUSTIVOSTI IZVANREDNE REVIZIJE
  - određeno naznačeno pravno pitanje važno za odluku u sporu
  - određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava
  - izloženi razlozi važnosti 
 • SADRŽAJ IZVANREDNE REVIZIJE
  - na što po službenoj dužnosti pazi revizijski sud kod izvanredne revizije
  - kako pravilno postaviti postupovnopravna i materijalnopravna pitanja
  - kako pravilno izložiti razloge važnosti postavljenih pitanja
  - najčešće pogreške u izradi izvanredne revizije i razlozi zbog kojih se odbacuje 
 • SUDSKA PRAKSA
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 140618–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.