25. 05. 2018.

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te rad komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave

25. 05. 2018. (petak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI

NOVI ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I RAD KOMUNALNIH REDARA U OBVEZAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

25. svibnja 2018. (petak), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

1.) Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu
 • Razlozi donošenja novog Zakona
 • Razlike između Nacrta prijedloga zakona u savjetovanju s javnošću, Prijedloga zakona i Nacrta Konačnog prijedloga (predložene promjene i njihova percepcija u javnosti i suprotni zahtjevi jedinica lokalne samouprave i gospodarstva
 • Novosti koje donosi novi Zakon:
   − načela komunalnog gospodarstva
   − komunalne djelatnosti i njihovo obavljanje
   − komunalna infrastruktura
   − građenje i održavanje komunalne infrastrukture
   − komunalni doprinos
   − komunalna naknada
2.) mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Uprave Grada Čakovca
 • Postupanja komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave prema važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95 - 36/15) i odlukama o komunalnom redu
 • Postupanja komunalnih redara sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13 i 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar. nov., br. 50/17)  i općim aktima jedinica lokalne samouprave vezanih uz otpad
 • Komunalni redari u obvezama jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13)
3.) Mladen Ivanović, dipl. iur., savjetnik za pravna pitanja, edukaciju i obuku u Udruzi općina
 • Postupanje komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 102/17) i Zakonu o zaštiti od buke (Nar. nov., br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) od strane komunalnog redarstva
 • Rasprava i odgovori na pitanja
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, skriptu s power point prezentacijama predavača i radovima o postupanju komunalnih redara s oglednim primjerima, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 250518– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.

Nadolazeća savjetovanjaArhiva savjetovanja