15. 11. 2018.

Iskustva i dvojbe u primjeni novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanje akata jedinica lokalne samouprave

15. 11. 2018. (četvrtak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

ISKUSTVA I DVOJBE U PRIMJENI NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I USKLAĐIVANJE AKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

15. studenog 2018. (četvrtak), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.

1.) Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
- PROVEDBA NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U PRAKSI – prva iskustva, dvojbe i upravnopravna praksa

2.) mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca
- MOGUĆI PROBLEMI U PROVOĐENJU NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
- USKLAĐIVANJE AKATA JLS S NOVIM ZAKONOM O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, S PRIMJERIMA:
 • Rješenja o komunalnom doprinosu, 
 • Rješenja o komunalnoj naknadi, 
 • Rješenje o korištenju javne površine
 • Odluka o komunalnom redu,
 • Odluka o komunalnom doprinosu, 
 • Odluka o komunalnoj naknadi, 
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
 • Odluka o javnim zelenim površinama, 
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, 
 • Odluka o uređenju i održavanju naselja, 
 • Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, 
 • Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara.
3.) Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu
- PRAVNI STATUS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NJEZIN UPIS U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE 
– postupak upisa i dvojbe vezane uz sukob propisa

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača koja sadržava i brojne ogledne primjere akata jedinica lokalne samouprave usklađene s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. , broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 151118– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.