Pravni sadržaji


Broj odluke:

Gž. 416/06-2

Pravo na plaćeni godišnji odmor

Pravo zaposlenika na plaćeni godišnji odmor predstavlja jedno od temeljnih prava zaposlenika iz radnog odnosa, koje je utvrđeno ne samo Zakonom o radu, već i odredbom čl. 55 st. 3 Ustava Republike Hrvatske, a to pravo proizlazi i iz Konvencije br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru Međunarodne organizacije rada, koja konvencija izravno obvezuje poslodavce jer se radi o međunarodnom ugovoru koji je notificiran te u smislu odredbe čl. 140 Ustava Republike Hrvatske predstavlja dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi je iznad zakona, međutim, Zakon o radu niti iznimno ne dopušta mogućnost korištenja godišnjeg odmora po isteku naredne kalendarske godine nakon stjecanja prava na korištenje godišnjeg odmora u prethodnoj godini.